ברכת הבית לתלייה בצורת רימון אמייל

75

ברכת הבית בצורת רמון לתלייה בבית או כמתנה

ברכת הבית לתלייה בצורת רימון אמייל בצבע כחול