ברכת הבית לתלייה בצורת רימון

60

ברכת הבית בצורת רמון לתלייה בבית או כמתנה