נר הבדלה

28

6 נרות משולבים לנר הבדלה בעל כושר בעירה איטית ודילול שעווה

קטגוריות: ,